میدان تکسیم استانبول را بهتر بشناسیم

میدان تکسیم استانبول را بهتر بشناسیم میدان تکسیم قلب استانبول و جاذبه پرطرفدار هر تور استانبول است . تکسیم عنوان معروف ترین میدان استانبول را یدک می کشد. این میدان یکی از قدیمی ترین میادین استانبول هم است که یادبود جمهوری هم در این میدان قرار دارد. این یادبود  برای ترکیه ای ها و مخصوصا [...]

ادامه مطلب