ویزای انگلیس

متقاضیانی که قصد دیداربا خانواده، گردشگری، شرکت در کنگره و همایش های بین المللی یا دوره های کوتاه تحصیلی در کانادا را داشته باشد و میتوانند به عنوان ویزیتور کوتاه مدت، درخواست ویزای کانادا بصورت ۵ ساله و چند بار ورود دهند. براساس دستورالعمل اداره مهاجرت، چنین ویزایی به طور معمول تنها شامل دو گروه زیر می شود.

1- افرادی که به صورت مداوم به کانادا یا اروپا سفر می کنند. (دارای ویزای شنگن)

2- پدر و مادرهای مسن و بازنشسته ای که قبلاً از طریق فرزند انشان برای مهاجرت به کانادا اقدام کرده باشند.

به طور کلی سیاست دولت کانادا به شکلی است که تا جایی که ممکن است تقاضای پدر و مادرها برای ویزای کانادا را با دیده اغماض بررسی کند و به این گروه ویزا بدهد، بویژه پدر و مادرهایی که بازنشسته شده اند و انگیزه ای برای کار و زندگی در کانادا ندارند.

اما اگر جز دو گروه فوق نباشید آیا امکان اخذ ویزای مالتیپل وجود دارد؟

پاسخ ما با قاطعیت بلی است

در واقع اخذ برچسب ویزای مالتیپل شما مشروط به قانع کردن افسر مربوطه است و درست همینجاست که شما به یک مشاور مجرب و معتبر و امین نیاز خواهید داشت.دارندگان این نوع ویزا امکان اقامت ۶ ماه در سال را به مدت انقضای پاسپورت ایران خود دارند.

ارسال نظر

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد. همه فیلدها لازم هستند.