ویزای سنگاپور

 • مدارک جهت اخذ ویزا سنگاپور
  • اسکن صفحه اول پاسپورت متقاضی
  • گذرنامه با اعتبار حداقل 7 ماه که به امضای متقاضی رسیده باشد.
  • گذرنامه کودکان با امضای قابل پذیرش می باشد.
  • یک قطعه عکس رنگی با زمینه سفید و از روبرو گرفته شود: جدیدترین عکس متقاضی
  • تکمیل فرمهای مربوطه
  • رزرو هتل
  • پرداخت هزینه سفارت و پیکاپ پاسپورت
  • امکان تحویل ویزا در فرودگاه سنگاپور امکانپذیر می باشد.

   

ارسال نظر

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد. همه فیلدها لازم هستند.