ویزای شینگن

شرایط و مدارک مورد نیاز برای اخذ ویزای شینگن

ویزای شینگن

اصل گذرنامه با امضا به همراه گذرنامه های قبلی مدت اعتبار حداقل 7 ماه از تاريخ ورود(7 ماه)

6 قطعه عكس 3.5*4.5رنگی،تمام رخ با زمينه سفيد( حداكثر برای 6 ماه اخير)

اصل شناسنامه به همراه كپی از كليه صفحات آن

اصل گواهي حساب بانكی با مهر و امضا بانك(زمان صدور گواهی حساب بانكی حداكثر 5 روز قبل از تاريخ تحويل مدارك به سفارت باشد.)

الف) حسابهاي جاری: كاركرد سه ماه اخير. در صورت تعداد زياد تراكنش، ارايه گردش حساب 1 ماه گذشته كافی می باشد.

ب) سپرده های بانكی

* ارايه گردش حساب به زبان انگليسی برای سفارت،قابل قبول می باشد.
* حداقل موجودی حساب يا سپرده برای هر نفر 100.000.000 تومان می باشد.

اصل سند مالكيت.

بليط رفت و برگشت و رزرو قطعي هتل

اصل مدارك شغلي:

الف) پزشكان:پروانه مطب،پروانه دايم پزشكي،كارت نظام پزشكي

ب)وكلا: پروانه وكالت

ج)مشاغل دولتي:حكم كارگزيني،آخرين فيش حقوقي و يا نامه از سازمان مربوطه با ذكر مدت اشتغال، ميزان حقوق دريافتي

و تاييديه مرخصي، ليست بيمه سنوات

د)بازنشسته ها: ارايه حكم بازنشستگي، حکم افزایش مستمری، ارايه آخرين فيشهای حقوقي

ه) مشاغل غير دولتي:گواهي اشتغال به كار از شركت مربوطه و ارايه اصل آخرين روزنامه رسمي آن شركت و ليست بيمه

و) در صورت خويشفرما بودن: جواز كسب،آگهي تاسيس

ز) دانش آموزان، دانشجويان،معلمان،اساتيد و اعضا هيئت علمي دانشگاه ( اصل نامه اشتغال به تحصيل يا اشتغال بكار)

 

* جهت دانش آموزاني كه در سال تحصيلي قصد سفر دارند علاوه بر نامه اشتغال به تحصيل ارايه اصل و رضايتنامه كتبي از مديريت مدرسه با ذكر تاريخ سفر الزامي مي باشد.

 

براي فرزندان زير 18 سال كه بدون همراهي پدر، همچنين خانمهاي متاهل كه تنها سفر ميكنند

رضايتنامه محضري الزامي مي باشد.

مدارك شغلي همسر براي خانمهاي خانه دار.

حضور كليه مسافران جهت انگشت نگاري و مصاحبه در سفارت الزامي ميباشد.

مدارك تا زمان بازگشت مسافر از سفر، نزد آژانس باقي مي ماند.

چك رمزدار يا ضمانتنامه بانكي حداقل به مبلف 100.000.000 تومان در وجه آژانس محل ثبت نام جهت ضمانت حسن اجراي تعهدات كه

پس از بررسي مدارك در صورت نياز به ضمانتهاي بيشتر متعاقبا اعلام مي گردد.

 

كليه مدارك نياز به دو سري كپي در برگه A4 دارند.

سوالات متداول دریافت ویزای شینگن