ویزای هندوستان

 • مدارک جهت اخذ ویزای هند
  • اصل پاسپورت
  • دو قطعه عکس5×5 جدید
  • کپی صفحه اول و صفحه ازدواج شناسنامه
  • امضاءمسافر در پاسپورت الزامی است
  • بلیط بعداز صدور ویزا صادرگرددفرم سفارت کامل پرگرد در غیراینصورت اقدام نمیگردد.
  • نکته : مدت اعتبار ورود ویزا هند 3ماه از تاریخ صدور می باشد که مسافرین محترم می توانند 29روز از این 3ماه اقامت را استفاده نمایند یعنی 2ماه فرصت برای ورود به هند از تاریخ صدور ویزا دارند که می توانند اقامت نمایند که در غیر این صورت ویزا غیر قابل استفاده می باشد.

   

ارسال نظر

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد. همه فیلدها لازم هستند.