ویزای چین

 • ویزای چینمدارک لازم
  • اصل پاسپورت
  • دو قطعه عکس رنگی زمینه سفید
  • آدرس و تلفن مسافر
  • تاریخ شروع ویزا
  • انواع ویزاهای چین
   یکماهه توریستی عادی، یکماهه توریستی فوری، یکماهه تجاری عادی، یکماهه تجاری فوری، یکماهه تجاری نیمه فوری، یکماه انفرادی عادی L، یکماهه انفرادی فوریL ، سه ماهه تجاری دبل، شش ماهه تجاری مولتی پل، یکساله تجاری

   

ارسال نظر

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد. همه فیلدها لازم هستند.