ویزای الجزایر

مدارک و شرایط مورد نیاز جهت اخذ ویزای الجزایر

ادامه مطلب

ویزای دبی

مدارک مورد نیازفرم درخواست ویزامدارک مورد نیاز مدارك جهت اخذ ويزا دبي كپي رنگي پاسپورت يك قطعه عكس 3*4 چك ضمانت برگشت تعهد نامه   فرم درخواست ویزا نامنام خانوادگیآدرس ایمیل*تاریخ سفرشماره تماستوضیحاتارسالاین قسمت نباید خالی رها شود.

ادامه مطلب

ویزای عمان

مدارک مورد نیازفرم درخواست ویزامدارک مورد نیاز مدارك جهت اخذ ويزاي عمان اسكن صفحه اول گذرنامه گذرنامه با حداقل اعتبار 7 ماهه يك قطعه عكس 3*4 با زمينه سفيد اسكن صفحه اول شناسنامه توضيحات: اعتبار ورود ويزاي عادي و فوري كشو عمان3 ماه از زمان صدور ميباشد در ويزاي عادي 1 ماهه، حداكثر مدت اقامت [...]

ادامه مطلب

ویزای سنگاپور

مدارک مورد نیازفرم درخواست ویزامدارک مورد نیاز مدارك جهت اخذ ويزا سنگاپور اسكن صفحه اول پاسپورت متقاضي گذرنامه با اعتبار حداقل 7 ماه كه به امضاي متقاضي رسيده باشد. گذرنامه كودكان با امضاي قابل پذيرش مي باشد. يك قطعه عكس رنگي با زمينه سفيد و از روبرو گرفته شود: جديدترين عكس متقاضي تكميل فرمهاي مربوطه [...]

ادامه مطلب

ویزای هندوستان

مدارک مورد نیازفرم درخواست ویزامدارک مورد نیاز مدارك جهت اخذ ويزاي هند اصل پاسپورت دو قطعه عكس5×5 جديد كپي صفحه اول و صفحه ازدواج شناسنامه امضاءمسافر در پاسپورت الزامي است بليط بعداز صدور ويزا صادرگرددفرم سفارت كامل پرگرد در غيراينصورت اقدام نميگردد. نكته : مدت اعتبار ورود ويزا هند 3ماه از تاريخ صدور مي باشد [...]

ادامه مطلب

ویزای چین

مدارک مورد نیازفرم درخواست ویزامدارک مورد نیاز ویزای چینمدارک لازم اصل پاسپورت دو قطعه عكس رنگي زمينه سفيد آدرس و تلفن مسافر تاريخ شروع ويزا انواع ويزاهاي چين يكماهه توريستي عادي، يكماهه توريستي فوري، يكماهه تجاري عادي، يكماهه تجاري فوري، يكماهه تجاري نيمه فوري، يكماه انفرادي عادي L، يكماهه انفرادي فوريL ، سه ماهه تجاري [...]

ادامه مطلب

ویزا تایلند

مدارک مورد نیازفرم درخواست ویزامدارک مورد نیاز مدارك جهت اخذ ويزاي تايلند اصل پاسپورت با اعتبار حداقل 7 ماه دو قطعه عكس 3*4 رنگي با زمينه سفيد كپي شناسنامه (صفحه اول و دوم) كپي كارت ملي اصل گردش حساب يك ماهه با مهر بانك: داشتن پرينت حساب با حداقل 30.000.000 ريال به ازاي هر نفر [...]

ادامه مطلب