(0)

6 شب کوش آداسی

مسير سفر: تهران _ ازمير(فرودگاه عدنان مندرس) - 6 شب كوش آداسي - ازمير(فرودگاه عدنان مندرس)_تهرانبهترين ساعات پروازي:رفت 9:30 و برگشت 12:25

*به ازای هر فرد

جزئیات

(0)

تور 7 شب و 8 روزه ارمنستان – ایروان

مسير سفر: تهران _ ايروان(هوايي)- 5 شب ايروان - ايروان_تهران (هوايي)يك روز گشت شهري با نهار به همراه راهنماي فارسي زبان

*به ازای هر فرد

جزئیات

(0)

4 شب ایروان – ارمنستان

مسير سفر: تهران _ ايروان(زميني)- 4 شب ايروان - ايروان_تهران (زميني)4 شب اقامت در هتل SD David Hotel با منظره شهر و كوهستان همراه با صبحانه كاملاتوبوس 25 نفره VIP تختخوابشو مجهز و كم كاركرد(مدل1396)

*به ازای هر فرد

جزئیات